قالب های زرگری

برای ساخت بسیاری از زیورآلات و برخی صنایع دستی از قالب های آماده ی آن محصول استفاده می کنند تا محصول خود را به شکل دلخواه و مدنظر در بیاورند. در واقع می توان قالب سازی را اولین مرحله از ساخت یک محصول دانست.

استفاده از قالب قدمتی حدود پنج هزار سال دارد که نشان می دهد در آن زمان قالب های اولیه بیشتر از جنس گچ و سنگ و همچنین ماسه بوده اند. قالب سازی را می توان اینگونه تعریف کرد که طی فرآیندی قطعاتی با نام قالب های آماده ساخته می شوند تا برای تزریق مواد مورد نظر و ساخت محصول نهایی مورد استفاده قرار گیرند.

از جمله قالب های زرگری می توان به انواع دامله cnc ، گوی ساده و کرکره ای، انگشتر، گوشواره، حلقه، زیگزاگ و ریخته ای، قالب های مختلف وان یکاد، قالب های انس و پارسیان و دیگر موارد اشاره کرد.